RLS-information för läkare

På den här sidan finns direktlänkar till material som kan vara särskilt intressant för läkare, sjuksköterskor och andra som i sitt yrke träffar patienter med RLS/WED.

Kunskapsstöd och basfakta – koncisa fakta för kliniskt arbete

Dokumentet Basfakta ger handfast stöd för kliniskt arbete. Det är skrivet av docent Jan Ulfberg, voting member i International Restless Legs Syndrome Study Group, IRLSSG, Professor Johan Lökk och Kurt Hedlund (se även här nedanför).
Läs mer om bakgrunden till Basfakta. Klicka här.
Läs dokumentet Basfakta om RLS/WED Klicka här. (Öppnas som PDF i egen flik.)

Ett läkar-till-läkarbrev

Kurt Hedlund som är pensionerad specialist i allmänmedicin och har egen erfarenhet av RLS, har skrivit ett läkar-till-läkarbrev där han ger koncisa råd till kollegor som möter patienter med RLS.
Läs mer i läkarbrevet. Klicka här

Ferritin har en nyckelroll

Vid RLS behöver ferritinnivån ligga i överdelen av normalintervallet.
Läs mer om Richard Allens forskning. Klicka här.

Läs mer om Christopher Earleys arbete inom området. Klicka kär.

 

Varning för höga doser dopaminergika

Forskare och patientföreningar är numera överens om att höga doser dopaminergika medför stora risker för augmentation, symptomförstärkning, som kan vara mycket obehaglig. De maxdoser som anges i FASS är i de flesta fall för höga, och inte i linje med den senaste forskningen. RLS-Förbundet har skrivit till läkemedelsföretagen och kommer att följa upp frågan.
Läs om Förbundets brev till läkemedelsföretagen. Klicka här.
Läs en personlig bild av den pågående omprövningen inom forskarvärlden. Klicka här.

RLS hos barn

Vinternumret 2021-22 av tidningen Rastlös har RLS hos barn som huvudtema. Här på hemsidan finns också kompletterande information. Klicka här.

 

 

Smärta inte ovanligt vid RLS

Det finns ett starkt samband mellan långvarig smärta och RLS. RLS verkar vara mycket vanligt hos personer med långvarig spridd smärta och fibromyalgi.
Läs Romana Stehliks artikel. Klicka här.

Rotigotin plåster borde ingå i högkostnadsskyddet även vid RLS

Rotigotin plåster (Neupro®) kan vara ett alternativ när pramipexol tabletter inte fungerar. Tyvärr omfattas det inte av högkostnadsskyddet när det förskrivs vid RLS. TLV:s beslut bygger på gammal kunskap och behöver omprövas! Klicka här för att läsa mer.

Två nya svenska studier på gång

Den ena är en stor tvärvetenskaplig studie med syftet att skapa bättre stöd för hur man kan leva med RLS. Klicka här för att läsa mer.

Den andra är en vetenskaplig undersökning av om Selen kan hjälpa vid RLS. Klicka här för att läsa mer.

Stöd till dina patienter

Beställ vår broschyr

Beställ gärna en bunt av vår broschyr, att dela ut till dina patienter. Vi sänder dem kostnadsfritt.
Se RLS-Förbundets broschyr här

Beställ vår medlemstidning Rastlös till din mottagning

Om du vill lägga ut i väntrum eller liknande så kan du få en kostnadsfri prenumeration på vår medlemstidning Rastlös. Tidningen  kommer ut fyra gånger per år. Kontakta oss, så sätter vi din mottagning på sändlistan!
Läs vår tidning tidning Rastlös här

Tipsa om vår sida ”Vanliga frågor/FAQ”

Tipsa gärna dina patienter om vår sida ”Vanliga frågor/FAQ” där vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om RLS/WED.
Läs mer på sidan Vanliga frågor/FAQ 

Digitala samtalsgrupper

Vi har nyligen genomfört digitala samtalsgrupper. Mindre grupper av medlemmar träffades via Zoom och utbytte erfarenheter. Eftersom det fungerade bra går vi nu ut med ett nytt erbjudande.
Läs mer om våra digitala samtalsgrupper 

Vi följer utvecklingen

Vi följer utvecklingen kring sjukdomen RLS. Nedan kan du se några artikelexempel.

Dålig vård kostar mer!

En studie som  publicerades i European Journal of Neurlogy i början av 2021 visar att dålig vård av RLS inte bara medför onödigt lidande. Den medför även betydande merkostnader för samhället.
Läs artikeln Dålig vård kostar mer 

Ny diagnoskod på väg

I den nuvarande svenska ICD 10-SE är koden för RLS G25.81. Men i ICD 11, som redan finns i engelskspråkig version, gäller nya koder: 7A80 och 7A87.
Läs artikeln om Ny diagnoskod på väg

 

Kan register ge oss bättre vård?

Vårdens okunskap är ett stort problem för oss som lider av WED/RLS. Vi är många, och alltför få får rätt diagnos och behandling. Kan ett register som fortlöpande samlar uppgifter om hur vården fungerar i praktiken ge ny kunskap?
Läs artikeln Kan register ge oss bättre vård?

 

Medlemmar är grunden till allt

Vi är fortfarande ett litet förbund för en stor patientgrupp. Medlemskap är öppet för alla som stödjer förbundet syften. Familjemedlemmar kan bli stödmedlemmar för halv avgift. Tipsa gärna om att vi finns!

Kontakta oss gärna!

Kontakta oss gärna med frågor och synpunkter! 

Många av våra medlemmar är på jakt efter läkare med engagemang och kunskap om RLS. Vi förmedlar gärna kontakter. Vi förmedlar också gärna kontakt med kunniga läkare och erfarna patienter som kan medverka vid olika sorters utbildningstillfällen.

Nu heter vi RLS-Förbundet, igen

Klicka här för att läsa mer om återgången till Förbundets ursprungliga namn