Den statliga läkemedelsutredningen lämnade sitt slutbetänkande 2018. Många patientorganisationer var starkt kritiska, bland annat till den osäkra tillgången till läkemedel, formerna för generiskt utbyte och bristen på nationell enhetlighet i prioriteringarna.

WED-Förbundets remissvar kan du läsa här:

Remissvar SOU 2018 89 WED-Förbundet, signerat