Läkemedelspolitik – Förbundets remissvar till Läkemedelsutredningen

Den statliga läkemedelsutredningen lämnade sitt slutbetänkande 2018. Många patientorganisationer var starkt kritiska, bland annat till den osäkra tillgången till läkemedel, formerna för generiskt utbyte och bristen på nationell enhetlighet i prioriteringarna.

WED-Förbundets remissvar kan du läsa här:

Remissvar SOU 2018 89 WED-Förbundet, signerat