World RLS Day 2022

World RLS Day 2022

23 september är den internationella RLS-dagen. Datumet är valt för att hedra den svenske läkaren Karl-Axel Ekbom som ”återupptäckte” sjukdomen RLS. I år ligger fokus på RLS under graviditet.

Att leva med RLS. Kan och vill du berätta?

Att leva med RLS. Kan och vill du berätta?

Patientupplevelser är grunden för RLS-Förbundets arbete. I juni bad vi om berättelser, och vi fick in många bidrag. Tillsammans ökar de kunskapen om hur det är att leva med RLS, och ett urval texter kommer snart att publiceras i tidningen Rastlös. Flera kommer att...

Årsmöte 2022 i Stockholmsavdelningen

Kära medlemmar i Stockholmsregionen! Åter har vi lagt ett egendomligt år bakom oss – ett år fyllt av restriktioner som bland annat har drabbat föreningslivet hårt. Det har gjort att jag knappt törs hoppas att ni finns kvar… En tröst i eländet har ju dock varit att vi...

Nu är vårnumret här

Nu är vårnumret här

Vårnumret av Rastlös har nu kommit i medlemmarnas brevlådor. Sömn är temat denna gång.

Varning för överdosering. Frågan kvarstår!

Varning för överdosering. Frågan kvarstår!

Pramipexol kan förvärra istället för att lindra. Dosrekommendationerna i FASS behöver ändras. Företagen och Läkemedelsverket har svarat, men problemet kvarstår.

RLS i vårdens väntrum

RLS i vårdens väntrum

En kort informationsfilm om RLS visas i många av vårdens väntrum 10 – 16 januari

Vi bygger ut rådgivningen

Vi bygger ut rådgivningen

När du är medlem kan du ringa en erfaren medlem för att tala om dina RLS-problem. Våra råd bygger på egna och andra medlemmars erfarenhet, och vi är pålästa.

RLS vid långvarig smärta

RLS vid långvarig smärta

Det kan finnas gemensamma mekanismer mellan RLS och långvarig smärta. Båda har också kopplingar till sömnstörningar.

Höstnumret är här

Höstnumret är här

Nu har höstnumret kommit av vår medlemstidning Rastlös. Här kan du bland annat läsa om RLS i klimakteriet.