RLS i vårdens väntrum

RLS i vårdens väntrum

En kort informationsfilm om RLS visas i många av vårdens väntrum 10 – 16 januari

Vinternumret 2022 med tema Barn

Vinternumret 2022 med tema Barn

RLS hos barn är temat i det nya numret. På hemsidan finns också kompletterande information, en presentation som barnpsykiatern Gunnar Brodd använt i vidareutbildning med kollegor.

Vi bygger ut rådgivningen

Vi bygger ut rådgivningen

När du är medlem kan du ringa en erfaren medlem för att tala om dina RLS-problem. Våra råd bygger på egna och andra medlemmars erfarenhet, och vi är pålästa.

RLS vid långvarig smärta

RLS vid långvarig smärta

Det kan finnas gemensamma mekanismer mellan RLS och långvarig smärta. Båda har också kopplingar till sömnstörningar.

Höstnumret är här

Höstnumret är här

Nu har höstnumret kommit av vår medlemstidning Rastlös. Här kan du bland annat läsa om RLS i klimakteriet.

Nya riktlinjer på gång

Nya riktlinjer på gång

Nu pågår arbete för att skapa gemensamma europeiska medicinska riktlinjer för RLS. Kanske kan du bidra?

Lucka i högkostnadsskyddet

Lucka i högkostnadsskyddet

Depotplåster borde omfattas i högkostnadsskyddet. RLS-Förbundet har gjort en skrivelse och krävt en omprövning.

Dålig vård kostar mer

Dålig vård kostar mer

RLS-Forskare har nu visat att dålig behandling av RLS medför onödigt lidande och blir dyrare för samhället. Bra behandling sparar både lidande och pengar.