RLS vid långvarig smärta

RLS vid långvarig smärta

Det kan finnas gemensamma mekanismer mellan RLS och långvarig smärta. Båda har också kopplingar till sömnstörningar.

Höstnumret är här

Höstnumret är här

Nu har höstnumret kommit av vår medlemstidning Rastlös. Här kan du bland annat läsa om RLS i klimakteriet.

Nya riktlinjer på gång

Nya riktlinjer på gång

Nu pågår arbete för att skapa gemensamma europeiska medicinska riktlinjer för RLS. Kanske kan du bidra?

Lucka i högkostnadsskyddet

Lucka i högkostnadsskyddet

Depotplåster borde omfattas i högkostnadsskyddet. RLS-Förbundet har gjort en skrivelse och krävt en omprövning.

Dålig vård kostar mer

Dålig vård kostar mer

RLS-Forskare har nu visat att dålig behandling av RLS medför onödigt lidande och blir dyrare för samhället. Bra behandling sparar både lidande och pengar.

RLS-information för läkare

RLS-information för läkare

Här finns direktlänkar till material som kan vara särskilt intressanta för läkare. sjuksköterskor och andra som träffar patienter med RLS/WED.