Ärftliga orsaker till WED/RLS

Vid decembermötet 2019 med European Restless Legs Syndrome Study Group, EURLSSG, den europeiska expertorganisationen för WED, presenterades bland annat information om den genetiska forskningen inom området. Frågorna är angelägna eftersom sjukdomen har en tydlig ärftlig faktor.

Förhoppningen är att kunna förutse riskerna hos individer och kunna förebygga på något sätt. Men på bilden avlutar Barbara SchormairInstitute of Neurogenomics i München sin föredragning med att det ännu inte finns någon klinisk tillämpning.

När jag frågar henne om man kan hoppas på någon genetiskt baserad behandling svarar hon att det ligger mycket långt bort och så fall kommer att dröja mycket länge.