Kära medlemmar i Stockholmsregionen!

Åter har vi lagt ett egendomligt år bakom oss – ett år fyllt av restriktioner som bland annat har drabbat föreningslivet hårt. Det har gjort att jag knappt törs hoppas att ni finns kvar…

En tröst i eländet har ju dock varit att vi kunnat ses och höras på andra sätt än IRL (In Real Life, i levande livet). Vi som står som rådgivare i föreningen har verkligen märkt att ni finns – och att ni har problem! Då är det väldigt tacksamt att kunna bokstavligen lindra plågorna genom att ge råd om medicinering etc. Fast ibland räcker det med att bara lyssna och prata…

Den sociala funktionen är en viktig del av vår föreningsverksamhet. Den kommer vi nu att kunna fortsätta och utveckla. Samma gäller med vår informerande och ”undervisande” del, där vi inte minst måste rikta oss mot sjukvården för att bättra på dess kunskaper.

Så, kära medlemmar, jag hoppas ni vill ta nya tag med oss. Kom gärna med förslag till aktiviteter!

Det här årsmötet föreslås liksom det förra bli digitalt och stillsamt – eftersom det ju inte förevarit någon verksamhet. Fast vi som gjort tidningen Rastlös och svarat på medlemsfrågor har förstås jobbat…

Här finns verksamhetsberättelse och förslag till beslut som ska gälla från 30 mars om inga invändningar framförts. (På grund av att dessa dokument lagts ut senare än utlovat i det medlemsbrev som jag sände ut för en tid sedan är datumet framflyttat.)

Verksamhetsberättelse Stockholm 2021

Beslutsförslag Stockholm 220330

Och så kanske vi ses på riksmötet, förbundets årsmöte, som äger rum ”på riktigt” den 2 april kl 14!

Med hopp om trevligt samarbete

Gunnel Färm

Ordförande

gunnel.farm@gmail.com