Årsmöte region Malmö och Helsingborg. OBS! 2 datum

Välkommen till Årsmöte i WED-förbundet, OBS! 2 Datum

Tid: Tisdagen den 27 februari kl: 18-20.

Plats: Segevångsgatan 1 i Malmö (baksidan) ELLER

Tid: Tisdagen 13 mars kl: 17-19.

Plats: Kurirgatan 1 i Helsingborg.

Anmälan: Meddela om och vilken dag du kommer till marie.delin@wedforbundet.se eller sms/tel: 0700465432.

Dagordning.
” Mötets öppnande.
” Godkännande av dagordning.
” Val av sekreterare.
” Val av justerare.
” Verksamheter under 2017.
” Verksamheter 2018.
” Förbundet behöver hjälp med olika funktioner såsom ledamöter, tidningsredaktör,webbansvarig, regionordförande m.fl.
” Informatörer 2018.
” WED-veckan
” Min berättelse i Vi Nattvandrare
” Frågestund med Sten Sevborn.

Som vanligt bjuder vi på lite fika.

Mvh Marie Delin, ordf. i region Malmö och Helsingborg