Docent Jan Ulfberg har i tidningen Min medicin nr 2 2015 skrivit artikeln ”Willis-Ekbom Disease – restless legs syndrome i ny kostym”. Han nämner allt från namnändringen från RLS till WED till senaste rönen om WED-drabbades lägre syrehalt i huden.

Jan Ulfberg

Docent Jan Ulfberg, författare av artikeln.

I senaste numren av Min medicin och Medicinsk access har det publicerats en artikel om vår sjukdom Willis-Ekbom Disease (WED) skriven av docent Jan Ulfberg. Artikeln handlar om:

  • förekomsten av WED
  • huvudkriterierna för diagnos av sjukdomen
  • orsaken till ändringen av sjukdomens namn
  • beskrivning av namnets historik
  • sjukdomens dysfunktion av transporten av dopamin inom centrala nervsystemet
  • kärlhypotesen om WED-drabbades lägre syrehalt i huden.

Läs hela artikeln ”Willis-Ekbom Disease – restless legs syndrome i ny kostym” i tidningen Min medicin nr 2 2015.