Patientupplevelser är grunden för RLS-Förbundets arbete. I juni bad vi om berättelser, och vi fick in många bidrag. Tillsammans ökar de kunskapen om hur det är att leva med RLS, och ett urval texter kommer snart att publiceras i tidningen Rastlös. Flera kommer att publiceras senare, både i tidningen och här på hemsidan.

Vi tackar alla som bidragit!

Tidningen beräknas komma i brevlådorna i mitten av september.