Patientupplevelser är grunden för RLS-Förbundets arbete. Därför planerar vi att fokusera höstens nummer av tidningen Rastlös på patientberättelser: Hur tycker du att det är att leva med RLS? Vad har du varit med om? Vad är svårt? Vad får dig att må bra? Vilken hjälp får du, och vilken hjälp skulle du vilja ha? Vad är viktigt för dig?

Vi söker personliga berättelser. Korta eller långa. Konkreta erfarenheter eller allmänna reflektioner. Glada eller sorgliga. Historier och tankar snarare än detaljerade redogörelser. Allt som kan vara intressant att läsa och ger närbilder av RLS i praktiken.

Vi är tacksamma om du vill bidra!

Skicka din text till rls.patientinput@gmail.com senast 20 juli. Vi kommer att läsa allt, sedan välja ut och redigera det som ska komma med i tidningen. Du kommer att få en återkoppling när vi kommit vidare i processen, och om det blir aktuellt att ändra något i din text kommer vi att stämma av med dig.

Grundtanken är att vi blir klokare tillsammans genom att dela våra erfarenheter. Det är samma grundläggande ambition som finns bakom den enkät du nyligen fått från Hälsohögskolan i Jönköping, men det finns ingen direkt koppling.

Med vänliga och förhoppningsfulla hälsningar från redaktionsgruppen

Gunnel Färm, Tore Andersson, Gunilla Salo och Sören Berg