I det internationella medicinska klassifikationssystemet ICD 10 av medicinska åkommor har WED diagnoskoden G25.81, men det finns inget enskilt prov eller någon enskild undersökning som kan visa om du har WED eller inte. (I ICD 11 får sjukdomen en ny diagnoskod. Länk.)

Diagnosen ställs med utgångspunkt från dina symptom. Den internationella expertgruppen IRLSSG har fastställt fem kriterier som alla ska vara uppfyllda:

 1. Tvång att röra sig på grund av obehagskänslor.
 2. Tvånget att röra sig börjar eller förvärras vid vila eller inaktivitet.
 3. Tvånget att röra sig lindras delvis eller totalt genom rörelser.
 4. Tvånget att röra sig är större på kvällen och natten än under dagen.
 5. Rörelsetvånget och obehagskänslorna kan inte enbart förklaras med andra omständigheter som till exempel kramp i benen, obekväm ställning, svullna ben, ledinflammation eller läkemedelsbiverkan.

Inför ditt läkarbesök kan det vara bra att använda den symptomdagbok som finns här på WED-Förbundets hemsida (länk). Och eftersom sjukdomen har en ärftlig faktor är det också bra att ta reda på om några av dina släktingar har eller har haft liknande besvär.

Eftersom det finns andra sjukdomar som yttrar sig på liknande sätt, behöver läkaren tillsammans med dig undersöka om det kan finnas andra orsaker till dina besvär. Läkaren bedömer vilka prover som bör tas för att bidra till rätt diagnos. Några prover är särskilt viktiga vid misstänkt eller konstaterad WED:

 • Ferritin.
  För lågt värde av järn, mätt som ferritin i serum och/eller plasma, kan orsaka/förvärra WED-besvär. (Blodvärdet Hb ger inte tillräcklig information.)
 • Vitamin B12 och B9.
  Brister kan påverka besvären.
 • Kreatinin
  Kreatinin som ger ett mått på njurfunktionen är viktigt, dels för att bristande njurfunktion kan orsaka/förvärra WED-besvär, dels för att doseringen av läkemedel mot WED kan behöva anpassas om njurfunktionen är nedsatt.

Det är också viktigt att bedöma om problemen kan bero yttre faktorer som t ex sidoeffekter av läkemedel. Bland annat bör du berätta för läkaren om du använder antidepressiva medel, antihistaminer, antiepileptika, sömnmedel eller H2-blockerare. Vissa läkemedel som är avsedda att underlätta avslappning och sömn kan ge motsatt effekt vid WED.