Att leva med RLS. Kan och vill du berätta?

Att leva med RLS. Kan och vill du berätta?

Patientupplevelser är grunden för RLS-Förbundets arbete. I juni bad vi om berättelser, och vi fick in många bidrag. Tillsammans ökar de kunskapen om hur det är att leva med RLS, och ett urval texter kommer snart att publiceras i tidningen Rastlös. Flera kommer att...
Nu är sommarnumret här

Nu är sommarnumret här

Den här gången innehåller tidningen bland annat referat från Riksmötets expertföreläsningar, information om Förbundets påverkansarbete och ett utvidgat avsnitt med frågor och svar.

RLS-Förbundets Riksmöte 2 april

RLS-Förbundets Riksmöte 2 april

I år kunde vi äntligen mötas på riktigt. Och det var möjligt att lyssna och ställa frågor till flera intressanta forskare.
Läs och ladda hem presentationer.

Årsmöte 2022 i Stockholmsavdelningen

Kära medlemmar i Stockholmsregionen! Åter har vi lagt ett egendomligt år bakom oss – ett år fyllt av restriktioner som bland annat har drabbat föreningslivet hårt. Det har gjort att jag knappt törs hoppas att ni finns kvar… En tröst i eländet har ju dock varit att vi...