Bättre stöd för att leva med RLS

En stor och brett sammansatt forskargrupp med bas i Jönköping initierat en studie kring RLS. Syftet är att få bättre förståelse för hur det är att leva med RLS och att använda den kunskapen för att förbättra stöd och vård. De vill fånga in både patient- och anhörigperspektiv, och de vill också veta hur vårdpersonal ser på sin roll i upptäckten och behandlingen av RLS. Målet på sikt är att utveckla en internetbaserad information som förhoppningsvis ska kunna användas som komplement till övrig behandling, som till exempel läkemedel.

Projektledare är Professor Anders Broström

Forskargruppen har ett nära samarbete med RLS-Förbundet. Planen är att alla medlemmar ska erbjudas att medverka i en enkät och att Förbundet även ska delta i det fortsatta arbetet.