Behandling av RLS

RLS kan även kallas WED. Läs mer om beteckningarna RLS och WED. Klicka här.

Egenvård vid RLS

Din livsstil har betydelse

Vid mildare former av WED kan du få tillräcklig lindring genom att anpassa ditt sätt att leva. En allmänt hälsosam livsstil är alltid bra. Därutöver kan du pröva dig fram för att se vad som fungerar för dig:

  • Försök hålla samma tid för sänggående och uppstigning alla dagar i veckan.
  • Undvik energidryck och kaffe/te minst sex timmar före läggdags. Undvik också värktabletter och annan medicin som innehåller koffein.
  • Tänk på att alkohol och nikotin ofta förstärker problemen.
  • Motionera regelbundet, men träna inte hårt senare än fyra timmar innan läggdags.
  • Varva ner en till två timmar före sänggåendet. Ta gärna en lugn promenad. Andas lugnt.
  • Använd en säng som passar dig, en del får mindre besvär i en relativt fast säng.
  • Undvik blått sken från datorskärmar eller telefoner, det kan signalera vakenhet till hjärnan och motverka insomning.
  • Ha mörkt, svalt och tyst i sovrummet. Använd bra rullgardin om det behövs. Prova med öronproppar om det behövs för att få tyst.
  • Om du inte somnar inom 30 minuter kan det vara bra att stiga upp och sedan lägga sig först när sömnigheten kommer – ”trött” och ”sömnig” är inte samma sak.

”Knep” som är värda att pröva

Vid akuta besvär kan sådant som stretching, kompressionsstrumpor, kall eller varm dusch, massage, vibrationsmassage, kalla/varma inpackningar, TENS, akupunktur, spikmatta och avslappning (t ex med hjälp av bio-feedback, meditation eller yoga) vara till nytta. Du kan också ha nytta av mental fokusering med hjälp av en bok, ett spel eller annat som fångar din uppmärksamhet på ett sätt som du tycker om.

Medicinsk vård vid RLS

Prover

Ferritin är särskilt viktigt

Järnnivån i hjärnan har särskilt stor betydelse och ferritinnivån i blodet ger en indikation. Den som lider av RLS bör ha ett ferritinvärde som ligger i överdelen av normalintervallet, helst över 100 mikrogram per liter. (Hb-värdet säger inte så mycket om järnnivån i hjärnan. Även ferritinvärdet kan vara missvisande, vilket läkaren kan behöva ta hänsyn till.) Läs mer om ferritin. Klicka här.

Övriga prover och undersökningar

Brist på vitamin B12 och B9 kan påverka besvären. Kreatininvärdet, som ger ett mått på njurfunktionen är också viktigt. Dels därför att nedsatt njurfunktion kan orsaka eller förvärra RLS-besvär. Dels för att dosering av RLS-läkemedel kan behöva anpassas om funktionen är nedsatt.

Vissa läkemedel kan orsaka eller förvärra RLS. Även vissa naturläkemedel. Därför är det viktigt att du går igenom helhetsbilden med läkaren. Du kan behöva hjälp att byta ut eller något, eller ändra någon dosering.

Det finns läkemedel

När så behövs, finns det läkemedel som kan hjälpa dig. Det finns ingen behandling som botar primär RLS, men i de flesta fall går det att minska eller till och med helt ta bort besvären. Tyvärr finns det ännu inga läkemedel som är utvecklade med direkt inriktning på RLS, men tre typer av läkemedel som från början är skapade för andra ändamål har visat sig ha bra effekt mot RLS-besvär:

Opioider är den äldsta behandlingen

Opioder är en grupp läkemedel som sedan länge är kända för att vara effektiva mot svår smärta och oro. Redan i de första vetenskapliga artiklarna på 1600-talet beskrevs att opium kunde hjälpa vid den sjukdom som idag kallas RLS eller WED.

På grund av välkända biverkningar och allvarliga risker är opioider idag aldrig ett förstahandsalternativ. Vid svåra former av RLS kan de ändå behövas, och de kombineras då ofta med andra läkemedel.

Dopaminergika ger ofta bra hjälp

Dopaminergika är ett samlingsnamn för läkemedel som ger samma effekt i hjärnan som signalsubstansen dopamin. Dopaminprekursorer omvandlas till dopamin i hjärnan, medan dopaminagonister verkar som om de vore dopamin. Dessa läkemedel är från början utvecklade för att hjälpa vid Parkinsons sjukdom. Senare har det visat sig att dessa läkemedel i låga doser kan vara till god hjälp även vid RLS. År 2006 blev det första läkemedlet av denna typ formellt godkänt även för användning vid RLS. Eftersom dessa läkemedel visat sig fungera bra för många patienter är de idag ofta ett förstahandsalternativ.

Dopaminprekursorn levodopa (l-dopa) kan ge snabb kortvarig lindring vid enstaka tillfällen. En mycket låg dos (t ex ¼ tablett 50 mg som tuggas och tas utan samband med måltid) kan hjälpa vid akuta problem.

Dopaminagonisternas effekt kommer långsammare och varar längre.  Många använder dem kontinuerligt, och mår bra av det, utan nämnvärda biverkningar.

Men dopaminergika medför risk för det som kallas augmentation. Det yttrar sig som extra starka RLS-besvär, ofta i hela kroppen. För att förebygga sådana problem ska man använda lägsta möjliga effektiva dos. Man bör också dela upp dygnsdosen, och helst ta den första deldosen några timmar innan besvären brukar börja. Doseringen ska alltid vara individuell, men många av RLS-Förbundets medlemmar har erfarenheten att en dygnsdos av en, eller en och halv, tablett pramipexol 0,18 mg – eller motsvarande dos av någon annan dopaminagonist – är lagom.

Risken för augmentation är särskilt stor vid användning av levodopa. Det ska därför enbart användas vid enstaka tillfällen.

Om man drabbas av augmentation ska man sänka dosen. Ibland kan man efter en tid sedan återgå till den normaldos man haft. Marginalerna mellan för låg dos, lämplig dos och för hög dos kan vara smala. I vissa fall behöver man byta preparat, till något nytt eller till en kombination. Läs mer om RLS-Förbundet syn på dosering Klicka här, och alternativa dopaminergika Klicka här.

Alfa2delta-ligander kan vara ett alternativ

Vissa läkemedel som tidigare använts mot epilepsi och som numera främst används mot smärta – en läkemedelsgrupp som kallas alfa2delta-ligander – kan också hjälpa vid WED. De har fördelen att inte riskera att ge augmentation, som är den mycket besvärliga överdoseringseffekt som kan uppstå vid användning av dopaminergika. Å andra sidan ger de ofta svagare effekt mot RLS-besvären och dessutom större risk för yrsel och dåsighet.

Nya möjligheter på gång

Forskning pågår också om helt andra läkemedelsalternativ. RLS-Förbundet följer den utvecklingen och kommer successivt att skriva mer om detta. Men tyvärr kommer knappast något att kunna ge praktisk nytta inom de närmaste åren.

Samma verksamma ämne i olika fabrikat

Läkemedel som innehåller samma verksamma ämne i samma dos, säljs under olika handelsnamn och med olika form och färg på tabletterna. Du märker det när apoteket vill ge dig ett annat fabrikat än det du fått tidigare, trots att det står samma sak på receptet. Läs mer om läkemedel av olika fabrikat. Klicka här.

Ta ditt läkemedel i rätt tid!

Om du använder läkemedel mot dina besvär är det också viktigt att anpassa ditt medicinintag till när besvären brukar uppstå, så att medicinen börjar verka vid rätt tid.

Primärvården kan klara det mesta

I de flesta fall kan både diagnostik och behandling hanteras av en kunnig läkare i primärvården. Åtgärderna är oftast varken komplicerade eller dyrbara. Felaktig behandling är naturligtvis sämre, och dessutom ofta mer kostsam. Lär mer om detta, klicka här. Men trots att RLS är en mycket vanlig sjukdom så har inte alla läkare uppdaterad kunskap. Vi i RLS-Förbundet ser tecken på att intresset och kunskapen bland läkare är på väg åt rätt håll, men mycket återstår.

Var förberedd inför läkarbesöket

Läs om hur du kan förbereda läkarbesöket. Klicka här.

Läs mer om behandling

På sidan RLS-information för läkare finns direktlänkar till det mest aktuella medicinska materialet. Klicka här.

Här finns länkar till alla artiklar i kategorin Behandling. Allt är inte helt aktuellt. Klicka här.