Har du bra läkarkontakter

Hur nöjd är du med dina läkarkontakter? WED-Förbundet skickar ut en enkät till alla medlemmar inom kort.

Under den närmaste tiden kommer du, som är medlem i WED-Förbundet, att få hem en enkät med några frågor som vi i WED-Förbundet vill ha hjälp med att få svar på. Det vi önskar att få veta är hur nöjd du är med de läkarkontakter, som du har för din WED (f d RLS).

Det tar bara några minuter att fylla i enkäten och självklart får du ett frankerat och adresserat kuvert för att den ska bli lätt att lägga på brevlådan.

Informationskampanj 2015

Syftet med undersökningen är att vi gärna vill använda den information vi får till att kommunicera med i första hand primärvårds- och öppenvårdsläkarna i en informationskampanj under våren 2015. Vi önskar och hoppas att de vill lära sig mer om WED genom att ge dem möjlighet att beställa boken  ”WED/RLS 2014”.

Hoppas att du, som är medlem, vill och kan svara på enkäten när den kommer och vi kommer att skriva om vad vi får fram här på webbsidan och i Vi Nattvandrare under våren.

WED-förbundet tackar dig varmt redan nu för din medverkan!