Sedan snart 20 år finns tre verksamma substanser mot RLS/WED, de sk dopaminagonisterna pramipexol, ropinirol och rotigotin. De har givit lindring åt många som tidigare lidit av RLS/WED. Men till medaljens baksida hör att man kan drabbas av överdoseringssymptom, och att sjukvården inte verkar ha kunskap om denna risk.

– Vi har ett starkt intryck av att utbildningen för blivande läkare vid universiteten i det här ämnesområdet är mer eller mindre obefintlig.

Det säger tre av Sveriges främsta specialister på RLS/WED, läkarna Jan Ulfberg och Lena Leissner samt WED-förbundets egen expert Sten Sevborn i en artikel i tidskriften Neurologi i Sverige.

Du kan läsa artikeln genom att klicka på länken nedan:

http://www.neurologiisverige.se/rls-wed/