”Det behövs kunskap att lindra restless legs”

750 000 svenskar lider av en sjukdom som i varierande grad begränsar möjligheterna att göra sådant som vi andra tar för givet. Många drabbade skulle kunna minska besvären och leva ett bättre och rikare liv om vården hade bättre kunskaper om en neurologisk sjukdom som kallas WED/RLS. Det skriver Sören Hallberg, ordförande i patientföreningen tillsammans med åtta av Sveriges ledande forskare och experter på sjukdomen.

Läs debattartikeln på Svenska Dagbladet.