Lucka i högkostnadsskyddet

Dopaminagonister hjälper ofta vid RLS. Men långvarig behandling och alltför höga doser kan leda till att besvären förstärks istället för att lindras (augmentation). Ibland kan det fungera bättre om man byter till ett annat läkemedel av liknade typ. I vissa fall kan ett depotplåster, där läkemedlet tillförs hela dygnet genom huden, vara ett bra alternativ.

Neupro® är ett sådant plåster med det verksamma ämnet rotigotin som i vissa fall kan ersätta tabletter som t ex Sifrol®, Oprymea® och andra som innehåller det verksamma ämnet pramipexol.

Tyvärr ger även det svagaste Neupro-plåster som säljs i Sverige en dosering som ofta är för hög för att passa vid RLS. Det kan därför behöva klippas i två delar. (Läs mer i dokumentet Basfakta. Öppnas som PDF i eget fönster. Klicka här.) Ett problem är också att TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket år 2010 beslöt att detta plåster inte ingår i högkostnadsskyddet när det används vid RLS. Patienten måste då själv betala hela kostnaden. Motiveringen var att det inte fanns belägg för att plåstret fungerade bättre än billigare tabletter. Det var kanske sant då, men idag finns det studier som visar att plåster med rotigotin i vissa fall fungerar bättre.

RLS-Förbundet har därför skrivit till TLV och läkemedelsföretaget och krävt en omprövning.

Läs brevet här. Öppnas som PDF i egen flik. Klicka här.

Vi väntar på svar.