Disputation om kvinnor med WED/RLS och smärta

Disputation om sin doktorsavhandling ”Restless legs syndrome/ Willis-Ekbom Disease among women with multisite pain” kommer Romana Stehlik att hålla på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg den 11 maj kl. 9.00-12.00.

Romana Stehlik, läkare på Smärtkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ska doktorera sin avhandling om WED/RLS hos kvinnor med mångsidig smärta. För Romanas del är det en avhandling för hennes medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition.

Lokaler för disputation

Disputationen äger rum den 11 maj kl. 9.00-12.00 på Sahlgrenska universitetssjukhuset i någon av lokalerna Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska aula, Blå stråket 5 eller Vita stråket 13.

Tredje avhandlingen om WED/RLS

Detta är den tredje avhandlingen som skrivits i Sverige om WED/RLS. Den första som skrev var Karl-Axel Ekbom, år 1945, därefter kom, efter många år, Britta Wåhlin Larsson, 2009, och nu, 2016, är det alltså Romana Stehlik.

En sammanfattning av innehållet i Romanas avhandling kommer senare att publiceras i vår medlemstidning Vi Nattvandrare.