Donationer till WED-Förbundet

Vi vill tacka våra donatorer, som med pengabidrag hjälper WED-Förbundet att verka för att öka kännedom och kunskap om den kroniska neurologiska folksjukdomen WED/RLS (Willis-Ekbom Disease/Restless Legs Syndrom) bland såväl allmänhet, som bland vårdpersonal och politiker. Informationsbehovet är mycket stort.

Donationer till WED-Förbundet

Frivilligt bidrag till WED-Förbundet

Hitintills under 2016 har vi fått donationer på mellan 100 kr och 3000 kr från följande personer, som vi vill tacka:

 • Doktor Kurt Hedlund, Sollentunahälsan, Sollentuna
 • Bengt Carlsson, Enköping
 • Herbert Olovsson, Stenungssund
 • Åke Sjöstrand, Gamleby
 • Tanja Huttunen, Surahammar
 • Susann Rickan

Vi vill naturligtvis även tacka alla våra medlemmar, som varje år betalar medlemsavgiften på 250 kr till WED-Förbundet.

Vill du själv donera en summa pengar, för att hjälpa oss att fortsätta sprida information om vår sjukdom? Läs mer om att ge bidrag.

Vad används pengarna till?

WED/RLS drabbar mellan 7 och 10 % av befolkningen, varav 1/3 av de drabbade behöver medicinsk behandling. Trots att vi är så många som har sjukdomen, så är kunskapen om sjukdomen och dess behandling liten.

WED-Förbundet, som arbetar ideellt, försöker därför att sprida kunskap om sjukdomen, för såväl drabbade och allmänhet som vårdpersonal, genom bl.a. följande:

 • informationsmöten, dit både allmänhet och vårdpersonal är välkomna
 • medlemsmöten, där medlemmarna ställer frågor och får de svar som vården inte ger
 • Vi Nattvandrare”, tidningen som utkommer fyra gånger per år med information om sjukdomen.
 • patientbroschyr, vilken delas ut vid alla möten, samt på de vårdcentraler som har broschyrstället Doktorn.com
 • studier av våra medlemmars situation och läkemedel
 • internationella samarbeten
 • författande av böcker om WED/RLS:
  • Rastlösa ben – sömnlösa nätter, 2006 (Ulfberg, Sevborn).
  • RLS 2009 (Sevborn, Alsfasser, Ulfberg).
  • WED/RLS 2014 (Sevborn, Alsfasser, Ulfberg).
  • Ett liv med rastlösa ben och sömnlösa nätter, 2016 (Sevborn, Alsfasser, Ulfberg).

Andra bidrag

Andra bidrag som hjälper oss att finansiera vår verksamhet är t.ex. medlemsavgifter, bokförsäljning och bidrag från Socialstyrelsen.

Förr fick vi även bidrag från läkemedelsföretag, men tyvärr satsar de inte längre på forskning om vår sjukdom, trots den stora mängden av WED/RLS-drabbade.

Välkommen med ditt bidrag till WED-Förbundet!

RLS-Förbundets folder

RLS-Förbundets folder kan beställas kostnadsfritt via telefon 08 – 21 96 20 (Föreningshuset) eller via brev till RLS-Förbundet, c/o Föreningshuset, Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm eller via epost info@rlsforbundet.se. (RLS-förbundet hette tidigare WED-Förbundet.) Du kan också ladda hem foldern och skriva ut den på din egen skrivare genom att klicka på bilden nedan.

Ladda hem foldern här