Alliance for Restless Legs Syndrome (EARLS) genomför en internationell studie för att förstå din erfarenhet av WED/RLS. Hittills har vi fått svar från nio länder, så det är extremt viktigt att du deltager, så att vi får bra värden även från Sverige. De svar vi hittills fått visar en annan bild än vad som förväntats.

Det tar 5 till 10 minuter att svara på frågorna. Dina svar kommer att vara helt anonyma. Du kan lära dig mer om EARLS på www.earls.eu

Du kommer till studien via följande länk:
https://sv.surveymonkey.com/r/7BGGZ27
Det är viktigt att alla som har tillgång till dator snarast svarar på alla frågor, så snälla, hoppa inte över detta. Välkommen att svara även om du inte är medlem i WED-Förbundet.

Tack för din hjälp, som är värdefull för oss alla drabbade!