Kodein inte längre tillgängligt

Kodein inte längre tillgängligt

Kodeintabletter finns inte längre på svenska apotek. Det är slutsålt praktiskt taget överallt, och inget av de två fabrikat som funnits, RPH Pharma och Alternova, kommer att återkomma. Informationen har varit otydlig och kommit sent. Eftersom kodein sedan länge är ett...
RLS vid långvarig smärta

RLS vid långvarig smärta

Det kan finnas gemensamma mekanismer mellan RLS och långvarig smärta. Båda har också kopplingar till sömnstörningar.

Medicinsk vård

Eventuella brister behöver naturligtvis åtgärdas. Läkemedel som förvärrar problemen kan behöva omprövas. Och när det inte räcker, finns det flera typer av läkemedel som kan ge god hjälp.