Krav på varningstext övervägs

På senare tid har vi kunnat läsa om den förskräckliga situationen i vissa delar av USA efter att ett läkemedelsföretag beskrivit sitt läkemedel som praktiskt taget ofarligt. Läkare har lättvindigt förskrivit höga doser och många patienter har inte förstått vikten av...
Kunskapsstöd är viktiga – våra erfarenheter kan bidra

Kunskapsstöd är viktiga – våra erfarenheter kan bidra

Konkreta och aktuella kunskapsstöd till läkare och andra inom vården har stor betydelse för att vi som har RLS ska få bra hjälp. Som ett bidrag till vidareutveckling av dessa kunskapsstöd har RLS-Förbundet nu sammanfattat några av de kunskapsbrister som våra medlemmar...
Kodein inte längre tillgängligt

Kodein inte längre tillgängligt

Kodeintabletter finns inte längre på svenska apotek. Det är slutsålt praktiskt taget överallt, och inget av de två fabrikat som funnits, RPH Pharma och Alternova, kommer att återkomma. Informationen har varit otydlig och kommit sent. Eftersom kodein sedan länge är ett...
RLS vid långvarig smärta

RLS vid långvarig smärta

Det kan finnas gemensamma mekanismer mellan RLS och långvarig smärta. Båda har också kopplingar till sömnstörningar.