RLS vid långvarig smärta

RLS vid långvarig smärta

Det kan finnas gemensamma mekanismer mellan RLS och långvarig smärta. Båda har också kopplingar till sömnstörningar.

Medicinsk vård

Eventuella brister behöver naturligtvis åtgärdas. Läkemedel som förvärrar problemen kan behöva omprövas. Och när det inte räcker, finns det flera typer av läkemedel som kan ge god hjälp.

Var förberedd inför läkarbesöket!

I de flesta fall kan både diagnostik och behandling hanteras av en kunnig läkare i primärvården. Men allmänläkare har många sjukdomar att hålla reda på och har inte alltid uppdaterade kunskaper. Läs hur du kan förbereda dig!