RLS vid långvarig smärta

RLS vid långvarig smärta

Det kan finnas gemensamma mekanismer mellan RLS och långvarig smärta. Båda har också kopplingar till sömnstörningar.

Diagnos

Diagnos

Läs hur sjukdomen yttrar sig och hur läkaren kan ställa diagnos.

Var förberedd inför läkarbesöket!

I de flesta fall kan både diagnostik och behandling hanteras av en kunnig läkare i primärvården. Men allmänläkare har många sjukdomar att hålla reda på och har inte alltid uppdaterade kunskaper. Läs hur du kan förbereda dig!