RLS vid långvarig smärta

RLS vid långvarig smärta

Det kan finnas gemensamma mekanismer mellan RLS och långvarig smärta. Båda har också kopplingar till sömnstörningar.

Diagnos

Diagnos

Läs hur sjukdomen yttrar sig och hur läkaren kan ställa diagnos.

Självtest WED

Använd vår självskattning för att att få en bild av hur stora dina besvär är i relation till andras.

Var förberedd inför läkarbesöket!

I de flesta fall kan både diagnostik och behandling hanteras av en kunnig läkare i primärvården. Men allmänläkare har många sjukdomar att hålla reda på och har inte alltid uppdaterade kunskaper. Läs hur du kan förbereda dig!