Selen mot RLS-besvär – ny möjlighet att delta

Selen mot RLS-besvär – ny möjlighet att delta

Ny möjlighet att delta i Selenstudien.
Studien om selen mot RLS-besvär har fått ett ny utformning, så att du kan pröva selen som tillskott till pramipexol/Sifrol. Förändringen har medfört förskjutning av tidplanen – det går fortfarande att anmäla intresse. Genom att delta bidrar du till kunskapsutvecklingen.

RLS vid långvarig smärta

RLS vid långvarig smärta

Det kan finnas gemensamma mekanismer mellan RLS och långvarig smärta. Båda har också kopplingar till sömnstörningar.

Nya riktlinjer på gång

Nya riktlinjer på gång

Nu pågår arbete för att skapa gemensamma europeiska medicinska riktlinjer för RLS. Kanske kan du bidra?

Dålig vård kostar mer

Dålig vård kostar mer

RLS-Forskare har nu visat att dålig behandling av RLS medför onödigt lidande och blir dyrare för samhället. Bra behandling sparar både lidande och pengar.