Nya riktlinjer på gång

Nya riktlinjer på gång

Nu pågår arbete för att skapa gemensamma europeiska medicinska riktlinjer för RLS. Kanske kan du bidra?

Hopp om läkemedel mot augmentation

Augmentation är biverkningen som innebär att symptomen förvärras när man tar sin medicin. Augmentation är ett stort problem för WED-drabbade. Men nu kan en medicinsk lösning vara inom räckhåll.

Järn har en nyckelfunktion

Forskaren Christopher Earley söker efter sambandet mellan glutamat, nivåerna av järn i hjärnan och dopaminsystemet. Sammandrag av en artikel i Sleep Review ”Restless Legs Syndrome Research Reaches Its Stride”, 30 Jun, 2020.