Selen mot RLS-besvär?

Nu planeras en vetenskaplig studie för att undersöka om selen kan hjälpa mot RLS-besvär. Bakgrunden är att selen kan ha positiv effekt på blodkärlen och även är en viktig regulator av hjärnfunktioner. En mindre studie 2012 visade lovande resultat redan efter en månads...
RLS vid långvarig smärta

RLS vid långvarig smärta

Det kan finnas gemensamma mekanismer mellan RLS och långvarig smärta. Båda har också kopplingar till sömnstörningar.

Nya riktlinjer på gång

Nya riktlinjer på gång

Nu pågår arbete för att skapa gemensamma europeiska medicinska riktlinjer för RLS. Kanske kan du bidra?

Dålig vård kostar mer

Dålig vård kostar mer

RLS-Forskare har nu visat att dålig behandling av RLS medför onödigt lidande och blir dyrare för samhället. Bra behandling sparar både lidande och pengar.