Ledare: Pendeln svänger

För några år sedan såg många, både läkare och patienter, både i Sverige och andra länder, dopaminagonister, till exempel pramipexol (Sifrol, Oprymea eller annat fabrikat), som patentmediciner mot RLS-besvär. Det var inte helt fel. Många får mycket bra hjälp av dessa läkemedel. Men en del har fått höga doser som medfört den svåra biverkan som kallas augmentation och innebär att besvären förvärras i stället för att mildras.

läs mer

RLS-Förbundets folder

RLS-Förbundets folder kan beställas kostnadsfritt via telefon 08 – 21 96 20 (Föreningshuset) eller via brev till RLS-Förbundet, c/o Föreningshuset, Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm eller via epost info@rlsforbundet.se. (RLS-förbundet hette tidigare WED-Förbundet.) Du kan också ladda hem foldern och skriva ut den på din egen skrivare genom att klicka på bilden nedan.

Ladda hem foldern här