Forskning om RLS

Här finns länkar till aktuell forskning om RLS, Restless Legs Syndrom, även kallad WED, Willis-Ekbom Disease.
Längst ned på sidan finns länkar till fler artiklar inom området.

Nya riktlinjer på gång

Den europeiska samarbetsorganisationen för neurologi, European Academy of Neurology (EAN) har inlett ett arbete för att ta fram gemensamma riktlinjer för behandling av RLS. Klicka här för att läsa mer om Europeiska RLS-Riktlinjer på gång

Vanligt med RLS vid långvarig smärta

Det kan finnas gemensamma mekanismer mellan RLS och långvarig smärta. Båda har också kopplingar till sömnstörningar. Klicka här för att läsa mer om kopplingar mellan RLS och långvarig smärta

Dålig vård kostar mer

RLS-Forskare har nu visat att dålig behandling av RLS inte bara medför onödigt lidande. Den blir också dyrare för samhället. Rapporten publicerades i början av 2021 i European Journal of Neurology. Läs mer, klicka här.

Hopp om läkemedel mot augmentation

Tyvärr lär det dröja innan vi får praktisk nytta, men det finns hopp om läkemedel mot augmentation. Klicka här.

Register kan ge oss bättre vård

Kvalitetsregister är till nytta för många patientgrupper. Skulle register kunna hjälpa även oss med RLS? Klicka här för att läsa mer om kvalitetsregister och vad det skulle kunna betyda för RLS.

Två nya svenska studier i startgroparna

Två nya svenska studier är nu gå gång:

Att leva med RLS

Det ena är en bred multiprofessionell satsning för att utveckla stödet för att leve med RLS. Klicka här för att läsa mer.

Selen mot RLS

Det andra är en vetenskaplig utvärdering av eventuell nytta av Selen för att mildra RLS-besvär. Klicka här för att läsa mer.

Läs fler artiklar

Kategorin Forskning – alla artiklar om forskning kring RLS