Glutamat i hög nivå av ger dålig sömn

Glutamat i hög nivå av ger dålig sömn för WED/RLS-drabbade. Det har ett amerikanskt forskarteam upptäckt i sin studie om sömnavvikelser.
Glutamat finns i många olika livsmedel, förutom i KRAV eller ekologiskt märkta.

Forskarteamet, lett av Dr Richard Allen, docent i neurologi på John Hopkins University School of Medicine i USA, upptäckte i sin studie en hög nivå av glutamat på WED/RLS-drabbade. Under första försöksfasen i studien upptäckte de den höga nivån och hjärnans aktivitet när de med en magnetkamera spelade in vad som hände i thalamus – den del av hjärnan som reglerar medvetandet, sömnen och vakenheten.

Under den andra försöksfasen – en två-dagars sömnstudie – rapporterades att WED/ RLS-gruppen hade fått i genomsnitt 5,5 timmars sömn. Forskarna identifierade då i denna grupp en direktlänk mellan glutamatnivåerna i thalamus och antalet sömntimmar. Det fanns ingen sådan likhet i kontrollgruppen utan WED/RLS.

Hög glutamat-nivå ger oro i kroppen

I studien framkom att WED/RLS-drabbade hade en betydligt högre nivå av glutamat, än icke-drabbade. Det kan alltså vara en orsak till varför sömnsvårigheterna kvarstår hos dem, trots att en bra behandling med effektiva läkemedel har lyckas lindra eller helt ta bort den oro eller spratt i benen, som hittills setts som orsak till sömnproblemen.
Ju högre glutamat-nivå desto sämre sover den WED/RLS-drabbade.

Enligt en artikel i Medical News Todays, är Dr Richard Allen hoppfull om att forskarteamet kan ha löst mysteriet med varför inte behandlingen mot benrörelserna har förbättrat de WED/RLS-drabbades sömn.

Vi kanske har tittat på fel sak hela tiden, eller kanske har upptäckt att både dopamin och glutamat spelar en viktig roll i RLS, säger Dr Richard Allen.
Hög nivå av glutamat ger sömnproblem

Hög nivå av glutamat ger sömnproblem.

Sömnstudie med magnetkamera och elektromagnet

Sömnstudien startade den 1 september 2012 och pågår till 2015. I studien bedöms hjärnans kemi genom särskild hjärnfotografering med hjälp av både en magnetkamera och en elektromagnet. De som medverkade var 28 personer med svår WED/RLS och, för att ha några att jämföra med, även en kontrollgrupp med 20 personer utan WED/RLS. De WED/RLS-drabbade hade allvarliga sjukdomssymtom, som …

  • … varade under sex eller sju nätter i veckan
  • … höll i sig under minst sex månader
  • … hade ett genomsnitt på minst 20 ofrivilliga rörelser under en natt.

Resultaten av studien

Resultaten av studien kan förhoppningsvis leda till en utveckling av hur WED/RLS-drabbade behandlas. Förhoppningsvis kan den nya kunskapen bidra till att utrota sömnlösa nätter för människor med Willis-Ekbom Disease/Restless Legs Syndrom (WED/RLS).

Det finns redan läkemedel som kan minska glutamat-nivåerna, såsom de kramplösande läkemedeln Gabapentin och Neurontin. Så de WED/RLS-drabbade med sömnproblem kan nu få det som en första behandling, framhåller Dr Richard Allen.
Det är spännande att se något helt nytt i forskningsvärlden, avslutar Dr Allen.

Glutamat finns i livsmedel

Glutamat är signalsubstansen glutaminsyra i saltform, som gör att kroppens aktivitet hetsas upp. Glutamat finns i livsmedels med tillsatsen E-nummer E620. Salterna av glutaminsyra har E-nummer E621–625. Tillsats av glutamat är inte tillåtet vid KRAV eller ekologiska livsmedel, däremot förekommer det rikligt i halvfabrikat, snabbmat, kryddblandningar, asiatiska lunchrestauranger, med mera, med mera.

Sjukdomen WED/RLS

Personer med Willis-Ekbom Disease (WED), som också kallas Restless Legs Syndrom (RLS), har en okontrollerbar lust att röra sina ben. Svårighetsgraden varierar allt från lätta till svåra sömnstörningar samt smärtor och sparkar i ben och armar. Dopamin-relaterade läkemedel fungerar för många av dem, men ändå förlorar en del drabbade den fördelen och kräver allt högre doser. Om dosen är för hög, kan den drabbade få augmentation, dvs. att medicineringen förvärrar symtomen till ett tillstånd värre än före behandlingen.

Mer om sjukdomen hittar du under Fakta om den neurologiska sjukdomen WED/RLS

Mer om glutamat hittar du på www.konsumentsamverkan.se

Artikeln är översatt från: