2021 har varit ett intensivt år för RLS-Förbundet:

Vi har bytt namn, och framför allt har vi vidareutvecklat vårt arbete: Vi har fortsatt att följa forskningen och samla erfarenheter. Genom vår tidning, hemsida, patientbroshyr och telefonrådgivning har vi spridit viktig kunskap. Allt fler hittar oss genom länkningar från FASS, Vårdguiden och olika medicinska kunskapsstöd. Många patienter, anhöriga och även vårdpersonal har uppskattat vårt arbete, och trots pandemi och minimal mötesverksamhet har vi fått nya medlemmar.

På flera områden har vi också inlett arbete som ännu inte givit konkret resultat: Vi har utbildat fler rådgivare. Vi fortsätter att driva på att FASS felaktiga dosrekommendationer för pramipexol ska ändras. Vi fortsätter också att arbeta för att Rotigotin (Neupro) ska omfattas av läkemedelsförmånen även när det används vid RLS. Vi följer utvecklingen av en ny gemensam och tydlig europeisk medicinsk riktlinje för RLS som kan få stort genomslag även i Sverige, och vi försöker bidra till att den blir bra. Vi ger vårt stöd till en testversion av ett europeiskt patientregister för RLS. I liten skala har vi också börjat testa några hjälpmedel som kan lindra RLS, och vi har inlett diskussioner med en svensk forskargrupp som vill utveckla psykologiska stödsystem.

Det finns mycket kvar att göra. Och det finns alltid utrymme för fler som kan och vill bidra på olika sätt. Hör gärna av dig med frågor, synpunkter och förslag!

God Jul och Gott Nytt År!