Göteborg 23 sept.

Välkommen till Stora Aulan, Sahlgrenska sjukhuset, huvudentrén på Per Dubbsgatan.
Söndagen den 23 september kl. 17-19. Fritt inträde, begränsat antal platser.
Docent Ludger Grote talar om symptom, diagnos och behandling.