Hypoteser kring Bryophyllium pinnatum

Över hela världen prövar människor som lider av WED/RLS olika egna knep och ”huskurer” för att lindra besvären. Genom detta experimenterande växer kunskapen och att något inte är vetenskapligt belagt behöver inte betyda att det inte är effektivt. Men det kan det visa sig handla om placeboeffekter och kan i värsta fall till och med ge skadliga sidoeffekter.

Sigrid von Manitius, läkare vid kantonsjukhuset St. Gallen i Schweiz, berättade under EURLSSG:s expertmöte i december 2019 att många av hennes patienter verkar bli hjälpta av växtextrakt från Bryophyllium pinnatum.

– Än har det inte gjorts några vetenskapliga studier och går inte att dra några säkra slutsatser, men iakttagelserna är så intressanta att de förtjänar seriös undersökning, sa hon.