Hopp om läkemedel mot augmentation

Augmentation är biverkningen som innebär att symptomen förvärras när man tar sin medicin. Augmentation är ett stort problem för WED-drabbade. Men nu kan en medicinsk lösning vara inom räckhåll.

Den exakta orsaken till WED är fortfarande okänd, men behandlingen är vanligtvis dopaminergika. Det är en
grupp läkemedel som ersätter eller förhindrar förlust av dopamin. Läkemedlen har en hög initial effekt men
med tiden förlorar de sin effektivitet.

Nu har dock Stefan Clemens, docent vid Brody School of Medicine’s Department of Physiology, fått patent för
en ny metod för behandling av WED.

– Problemet är att patienter som får dopaminergika så småningom utvecklar en biverkning som kallas augmentation, vilket innebär att symtomen förvärras när de tar sin nuvarande medicin, säger Stefan Clemens till Restless Legs Syndrome Foundation.

Klassiska WED-behandlingar verkar på en dopaminreceptor som kallas D3 som har en dämpande effekt
i nervsystemet. Stefan Clemens har idjurmodeller visat att dopaminergikamed tiden leder till en ökning av en
annan, förstärkande receptorsubtyp, D1. Ökningen av D1-receptorn kan vara orsaken till augmentation.

Stefan Clemens patent föreslår en ny behandlingsmetod som leder till minskad aktivering av D1-receptorer,
samtidigt som den ger traditionell lindring av WED.

– Vi förespår att den här nya medicinen kommer att kunna bibehålla långsiktig effekt för WED. Om man märker av augmentation tror vi att vi kan minska D1-aktiveringen hos patienten och hitta en balans som gör att behandlingen fortsätter vara effektiv, säger han till Restless Legs Syndrome Foundation.

Stefan Clemens har fått ett bidrag från North Carolina Biotechnology Center för att driva en pilotstudie av
den nya behandlingsmetoden.

Källa: Restless Legs Syndrome Foundation. https://rlsfoundation.blogspot.com/2020/10/novel-treatment-method-for-rls.html?bblinkid=243700182&bbemailid=24694135&bbejrid=1669791953
Översatt och bearbetat av Sören Hallberg

RLS-Förbundets folder

RLS-Förbundets folder kan beställas kostnadsfritt via telefon 08 – 21 96 20 (Föreningshuset) eller via brev till RLS-Förbundet, c/o Föreningshuset, Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm eller via epost info@rlsforbundet.se. (RLS-förbundet hette tidigare WED-Förbundet.) Du kan också ladda hem foldern och skriva ut den på din egen skrivare genom att klicka på bilden nedan.

Ladda hem foldern här