Fler informationsmöten är planerade 2015. Närmast är det:

  • 25 november i Hässleholm – GENOMFÖRD
  • 1 december i Samlingssalen på Rosenborgsgatan 2, Centralsjukhuset i Karlstad, där Kerstin Thuresson, ordförande i WED-Bohuslän, informerar om vår sjukdom.
  • 2 december i i Wilandersalen på , Universitetssjukhuset Örebro, där Kerstin Thuresson, ordförande i WED-Bohuslän, informerar om sjukdomen

Båda mötena pågår mellan kl. 18.00 och 20.00. OBS! Det är fritt inträde, men begränsat antal platser

Välkommen!

Läs mer om våra informationsmöten här.

wed_skane_sodra  Annons Karlstad 151201