Informationsmöte i Umeå 8 mars

RLS-förbundets region Västerbotten anordnade tillsammans med SFP Seniorerna Björken i Umeå ett informationsmöte om RLS.

Ett 50-tal personer hade nappat på inbjudan via lokaltidning och mail  Olle Jonsson (ordförande i Västerbotten) hade engagerat specialistläkaren i allmänmedicin och pediatrik, Lena Mjörndal, att vara föredragshållare.

Hennes föredrag, ”Benen från helvetet”, illustrerade dels hennes egen livslånga kamp mot sjukdomen, dels fakta och råd.

Efter en fika blev det frågestund och flera av frågorna gällde naturligtvis medicinering – typ av preparat och dosering. Viktiga allmänna råd var regelbunden dygnsrytm och att mar tar medicinen i tid.

Symptomen kan i värsta fall ta överhanden om man inte ”motar Olle i gind”.  Man måste själv prova sig fram till en adekvat medicinering. Ingen är den andra lik och vissa kan behöva ta sin medicin tidigt på dagen. Lägsta dos från början gäller givetvis. Ferritinets betydelse togs också upp.

Andra samtalspunkter var samband mellan olika livsstilsfaktorrer och RLS samt knep för att lindra symptomen.

Vi fick också råd angående vilka prover man bör ta på sin vårdcentral och den dialog man kan föra med sin läkare.

Mötet avslutades med att Olle Jonsson kort berättade om RLS-förbundet och hur man blir medlem.

Lena fick kraftiga applåder och eftersnacket med henne var livligt. En intressant vinkling, som jag i och för sig hörde innan föredraget, var att  fullmåne var en utlösande faktor för symptomen. Varför inte, om månen kan påverka havsnivån så………?

Text och foto

Olle Jonsson

Styrelseledamot, RLS-förbundet