Så vitt de experter som WED-Förbundet talat med finns det inga kända kopplingar mellan Covid-19, sjukdomen som orsakas av den nya coronasmittan, och WED/RLS. Alltså ingen känd koppling för ökad eller minskad risk för de allvarliga följdsjukdomar som coronaviruset kan orsaka.

– Jag känner inte till något som talar för att varken sjukdomen i sig eller de läkemedel som används för att hantera den skulle ha någon betydelse i relation till Covid-19, säger docent Jan Ulfberg som är läkare och expert på WED/RLS.