Kallelse till årsmöte i WED Västerbotten

Årsmötet äger rum lördagen den 16 mars kl 14.00 på Församlingsgården Umeå.

Varmt välkommen!

Olle Jonsson, Ordf WED Västerbotten