Kallelse till årsmöte WED Stockholm

WED Stockholm inbjuder alla medlemmar till årsmöte.

Tid: kl. 18.00 den 20 mars

Plats: ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41, i Per Albinrummet, plan 1.

Anmälan: Senast den 16 mars till ordförande Gunnel Färm: 070 6430018 eller på e-post: gunnel.farm@telia.com.

Vi bjuder på fika.

Varmt välkommen!

Årsmöteshandlingar WED Stockholm 2018

Dagordning för årsstämma 2018

Kallelse årsmöte 2018-03-20

Resultat & Balansräkning 2017

Verksamhetsplan 2018 WED Stockholm

WED Stockholms verksamhetsberättelse 2017