WED/RLS Uppsala inbjuder alla medlemmar till årsmöte Vi håller årsmöte, bjuder på fika och erfarenhetsutbyte. Varmt välkommen!

Tid: kl. 18-19.00 den 21 mars

Plats: Storgatan 11 i Uppsala i rum nummer 11.

Anmäl dig senast: 19 mars till ordföranden Marjo Ollgren 0704-802444 eller på e-post marjo.ollgren@wedforbundet.se.

Välkomna!