Kallelse till Riksmöte i Stockholm

Välkommen till WED-Förbundets Riksmöte i Stockholm!

Det är mycket på gång i WED-Förbundet. Din medverkan är viktig och värdefull. Du kan påverka innehållet i framtida möten och hur vi ska arbeta. På Riksmötet fastställs bl. a. kommande års verksamhet och aktiviteter, styrelsen presenteras och ekonomin redovisas. Se dagordningen. Kom och var delaktig i Riksmötet!

Tid: Lördag 17 mars kl. 12.30

OBS Ny lokal: ABF-huset, lokal Skåne på plan 5, Sveavägen 41, Stockholm.

Ändring: Det planerade informationsmötet kl. 14.00 är skjutet på framtiden p.g.a. sjukdomar.

Varmt välkommen!
Styrelsen

Årsmöteshandlingar, WED-förbundets Riksmöte 2018

Dagordning – WED-förbundet, Riksmöte 2018

Kallelse – WED-förbundet, Riksmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2017 – WED-förbundet, Riksmöte