Kan register ge oss bättre vård?

Vårdens okunskap är ett stort problem för oss som lider av WED/RLS. Vi är många, och alltför få får rätt diagnos och behandling.

Kan ett register som fortlöpande samlar uppgifter om hur vården fungerar i praktiken ge ny kunskap? Kan det också  bidra till att den kunskap som redan finns används bättre? Går det att göra utan att öka vårdens administrativa börda? Kan man vara säker på att inga personuppgifter kommer på villovägar och används på oönskat sätt?

Det finns ett skämt där man säger att ”Patienten riskerar att störa läkarens relation till datorn.”
Fördelar behöver vägas mot nackdelar och risker.

Här beskriver vi hur två olika register fungerar idag. Dessutom presenterar vi ett europeiskt initiativ och några tankar om vad allt detta skulle kunna betyda för oss.

Text Sören Berg

Vad är ett kvalitetsregister? Klicka här för att läsa mer.

Kvalitetsregistret för HIV. Klicka här för att läsa hur det fungerar och vilken nytta det gör.

Primärvårdens kvalitetsregister. Klicka här för att läsa vad det är och hur det används.

Läs om tankarna på ett europeiskt RLS-register. Klicka här.

Ett samtal med Joakim Söderberg. Klicka här.

RLS-Förbundets folder

RLS-Förbundets folder kan beställas kostnadsfritt via telefon 08 – 21 96 20 (Föreningshuset) eller via brev till RLS-Förbundet, c/o Föreningshuset, Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm eller via epost info@rlsforbundet.se. (RLS-förbundet hette tidigare WED-Förbundet.) Du kan också ladda hem foldern och skriva ut den på din egen skrivare genom att klicka på bilden nedan.

Ladda hem foldern här