WED-Förbundet stärker kanslifunktionerna

Föreningshuset ansvarar för medlemsregistret och alla utsändningar. De tar också emot telefonsamtal, e-post och papperspost som riktas till förbundet och vidarebefordrar vid behov till rätt person.

info@wedforbundet.se

08 – 21 96 20

WED-Förbundet, Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm