Klaga på vården

Är du inte nöjd med hur du som WED-drabbad blivit behandlad inom vården och har synpunkter på det, så finns det flera instanser som du kan vända dig till. Läs mer om det på Inspektionen för vård och omsorg, IVO.