Kodein inte längre tillgängligt

Kodeintabletter finns inte längre på svenska apotek. Det är slutsålt praktiskt taget överallt, och inget av de två fabrikat som funnits, RPH Pharma och Alternova, kommer att återkomma. Informationen har varit otydlig och kommit sent.

Eftersom kodein sedan länge är ett alternativ vid svår RLS innebär detta svårigheter för en del RLS-sjuka. Läkare måste kontaktas och ny behandling behöver prövas ut.

Indragningen har varken medicinska eller formella orsaker. Läkemedelsverket förklarar att båda läkemedlen fortfarande är godkända, med oförändrade beskrivningar och varningar.

Besluten ligger helt hos leverantörsföretagen. Företaget bakom Kodein RPH Pharma uppger att den tillverkare de haft har lagt ner sin verksamhet och att lagret nu är slut. Företaget bakom Kodein Alternova uppger att de inte ser någon lönsamhet i produkten, men skriver att ”Vi hoppas kunna ta upp produktionen igen om marknaden framöver skulle ändras.”

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som är den myndighet som anger villkor och takpriser för de läkemedel som omfattas av högkostnadsskydd, förklarar att de aktuella tabletterna omfattas av högkostnadsskydd med tillhörande takpris och att de inte fått någon ansökan om prishöjning.

Vi har talat med Apoteket och frågat om förskrivande läkare kan få hjälp att importera tablett kodein från något annat land. De svarar att de i detta fall inte har tillgång till något internationellt alternativ. Det finns möjlighet att förskriva flytande kodeinfostfat APL 5 mg/ml som produceras i Sverige, men det är risk att den flytande formen skulle ge för snabb och stark effekt som sedan klingar av för fort.