Krav på varningstext övervägs

2 november, 2023

På senare tid har vi kunnat läsa om den förskräckliga situationen i vissa delar av USA efter att ett läkemedelsföretag beskrivit sitt läkemedel som praktiskt taget ofarligt. Läkare har lättvindigt förskrivit höga doser och många patienter har inte förstått vikten av försiktig användning.

Bland annat mot bakgrund av detta överväger nu EU:s gemensamma läkemedelsmyndighet, EMA, att kräva en särskild varningstext på alla förpackningar som innehåller ett läkemedel med en opioid. Som ett led i planeringen har man frågat vad europeiska patientföreningar tycker om saken. EARLS, samarbetsorganisationen för europeiska patientföreningar inom RLS, där RLS-Förbundet ingår har svarat att vi tycker att det är bra att riskerna uppmärksammas. Samtidigt får oron för felaktig användning inte betyda att RLS-patienter som behöver lågdosbehandling med opioider förvägras den hjälp de behöver. En kort varningstext på paketet kan visa att ett läkemedel innehåller en opioid, så att man som patient förstår att man själv bör vara försiktig, samt kräva tillgång till en kontinuerlig läkarkontakt.

RLS-Förbundets folder

RLS-Förbundets folder kan beställas kostnadsfritt via telefon 08 – 21 96 20 (Föreningshuset) eller via brev till RLS-Förbundet, c/o Föreningshuset, Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm eller via epost info@rlsforbundet.se. (RLS-förbundet hette tidigare WED-Förbundet.) Du kan också ladda hem foldern och skriva ut den på din egen skrivare genom att klicka på bilden nedan.

Ladda hem foldern här