Kunskapsstöd är viktiga – våra erfarenheter kan bidra

Konkreta och aktuella kunskapsstöd till läkare och andra inom vården har stor betydelse för att vi som har RLS ska få bra hjälp. Som ett bidrag till vidareutveckling av dessa kunskapsstöd har RLS-Förbundet nu sammanfattat några av de kunskapsbrister som våra medlemmar mött i sina kontakter med vården. Vi har nu sänt denna sammanställning till dem som ger ut kunskapsstöd till vården och hoppas att våra erfarenheter kommer till nytta.

Läs mer här: https://www.rlsforbundet.se/kunskapsstod/