Kunskapsstöd RLS

Kunskapsstöd RLS

Det handlar inte om lite pirr i benen

RLS-Förbundet har sammanfattat några av de kunskapsbrister som våra medlemmar mött i sina kontakter med vården. Den sammanställningen sänder vi nu till de som ger ut kunskapsstöd till vården, t. ex. 1177 Vårdguiden, Janusinfo, VISS, Internetmedicin, Praktisk medicin, Medibas m.fl. Nedan kommer vi successivt att publicera de svar vi får från dem.

Det vore inget stort problem om det bara handlade om lite pirr i benen som försvinner om man går upp en liten stund. En nattlig promenad ger lättnad, men bara för stunden. Trots att RLS är en mycket vanlig sjukdom kan man fortfarande träffa på läkare som inte förstått att det tredje steget i diagnostiken är avgörande – besvären återkommer så snart man försöker återgå till vila. Lyckligtvis är det ovanligt med så stor okunskap, men tyvärr är det inte ovanligt med andra kunskapsbrister. RLS behöver få större plats i läkarutbildningen och i andra vårdutbildningar, men i det praktiska arbetet har vårdens kunskapsstöd också stor betydelse. Där kan läkare och andra inom vården snabbt hitta sammanfattad information om olika sjukdomar.

Kunskapsstöd RLS

Det finns både offentligt finansierade och kommersiella versioner av stöd, och många läkare använder dem när de möter patienter med sjukdomar de inte är vana vid. Kunskapsstödens skrivningar om RLS är därför mycket viktiga. Det mesta som står är naturligtvis korrekt, men tyvärr är det inte ovanligt att viktig information är otydlig eller saknas helt. RLS-Förbundet har därför sammanfattat några av de kunskapsbrister som våra medlemmar mött i sina kontakter med vården. Den sammanställningen sänder vi nu till dem som ger ut kunskapsstöd. Vår förhoppning är att de ser över sina texter med våra iakttagelser i åtanke.

Klicka för att läsa brevet som vi skickat till de som ger kunskapsstöd till vården:
https://www.rlsforbundet.se/wp-content/uploads/2023/05/Brev_om_kunskapsstod_till_varden_RLS_230529.pdf