Läkarseminarium på Gustavsbergs Vårdcentral

Läkarseminarium ute på vårdcentralerna är en av WED-Förbundets nya satsningar för att öka medvetenheten kring WED/RLS hos läkarkåren ute i landet. Kontakt med Stockholms Akademiska Vårdcentraler är ett första steg i detta projekt. Först ut var Gustavsbergs AVC, som inte bara är landets största vårdcentral utan också världens. Vårdcentralen har drygt 37 000 listade patienter och ca 140 anställda, varav 30 läkare.

Professor Johan Lökk är expert och har forskat på WED/RLS. Han är adjungerad professor i geriatrik vid Karolinska Institutet med placering vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Hans läkarföreläsning handlade främst om hur läkarna ska kunna känna igen symtomen för WED/RLS för att kunna ställa rätt diagnos. Vidare berättade han hur sjukdomen medicineras på rätt sätt och att det vid kontinuerlig behandling finns en risk för augumentation som ger kraftig symtomförstärkning. Då är det viktigt att byta medicin eller att sänka dosen istället för att höja den.  Dagens viktigaste budskap till de åhörande läkarna var kanske ändå uppmaningen att vara lyhörd för sjukdomen och att ta patienterna på allvar.

På plats var även WED-Förbundets nya vice ordförande Sören Berg som fick tala ur patientens perspektiv.

Till hösten följer fler seminarium runt om i Stockholm med samma upplägg. Syftet är att fortsätta öka medvetenheten kring sjukdomen och få fler läkare att ställa rätt diagnos och ge WED-drabbade den vård och behandling de behöver.