Läkemedel av olika fabrikat

Samma verksamma ämne i olika läkemedel

Läkemedel som innehåller samma verksamma ämne i samma dos, säljs under olika handelsnamn och med olika form och färg på tabletterna. Du märker det när apoteket vill ge dig ett annat fabrikat än det du fått tidigare, trots att det står samma sak på receptet.

Ibland innehåller handelsnamnet namnet på den verksamma substansen, ibland har läkemedlet ett alldeles eget namn som tillverkaren hittat på.

Här  ger vi exempel på olika handelsnamn. Vilka fabrikat som är faktiskt tillgängliga kan variera och förändras över tid.

Opioider finns av flera typer som säljs med många olika handelsnamn.

  – Exempelvis finns Targiniq® som innehåller opioiden oxikodon samt naloxon som motverkar förstoppning.  

Dopaminprekursorer

  – Levodopa säljs bland annat som Madopark® och Sinemet®

Dopaminagonister finns av flera typer:

  – Pramipexol säljs bland annat som Sifrol®, Mirapexin®, Oprymea® och Derinik

  – Ropinirol säljs som Adartel®

  – Rotigotin säljs som Neupro® (obs att lägsta tillgängliga styrka kan ge för hög dos för WED)

Även antiepileptika / alfa2delta ligander finns av flera typer:

  – Pregabalin säljs bland annat som Lyrica® och Brieka

  – Gabapentin säljs bland annat som Neurontin®

Generiskt utbyte

Ibland kan apoteket föreslå ett läkemedel med annat handelsnamn än det som står på receptet. Det är då ett alternativ som Läkemedelsverket bedömer vara likvärdigt, men som vid uthämtningstillfället har ett lägre pris. Syftet är att med hjälp av konkurrens begränsa kostnaderna för samhälle och patienter. Systemet kallas generiskt utbyte.

Men eftersom halten av verksam substans och andra egenskaper kan skilja sig lite mellan fabrikaten, ska man vara uppmärksam vid byte. Om du har anledning att oroa dig för problem vid byte av fabrikat, kan du be läkaren att markera på receptet att apoteket inte får byta fabrikat. Du kan också själv, på apoteket, välja ett annat fabrikat än det apoteket föreslår, men då kan du behöva betala en mellanskillnad.

Vi i WED-Förbundet tycker att systemet för generiskt utbyte behöver ses över och göras mer patientvänligt, men så här fungerar det idag.

Läs förbundets remissvar på statens Läkemedelsutredning.