LIDER ÄVEN DU AV WED/RLS?

Willis-Ekbom Disease (WED) är ett nyare namn för Restless Legs Syndrom (RLS). Båda beteckningarna förekommer, och de syftar på samma sjukdom. Restless legs (rastlösa ben) är en bra beskrivning av de måttligare formerna, men i svårare fall kan besvären även innefatta smärta och kännas i hela kroppen.

Det känns som ett oemotståndligt behov av rörelse för att lindra besvären. Obehagen känns oftast djupt inne i benen, oftast mest mellan knä och ankel. De beskrivs som brännande, domnande, hettande, krypande, pirrande, smärtande och/eller stickande. Besvären lättar eller försvinner helt vid rörelse, men bara för stunden.

Det är oftast mest besvärligt på kvällen och natten, men i svåra fall kan obehagen finnas under hela dygnet.

Sömnstörningar är mycket vanliga. Det kan vara svårt att somna, och man kan vakna av obehagskänslorna och/eller muskelryckningar. Sömnstörningarna leder ofta till onormal dagtrötthet som kan ge följdproblem: Minne, koncentrationsförmåga, arbetsförmåga, humör och social förmåga kan påverkas. Svåra sömnstörningar kan också medföra allvarliga påfrestningar på hjärta och kärlsystem. Bättre sömn är därför ett grundläggande mål för all behandling.

Många har milda former och klarar sig med egenvård. Några får outhärdliga plågor utan rätt läkemedel. Däremellan finns en stor grupp som kan hanka sig fram även utan medicinsk hjälp, men som kan få stor hjälp av rätt behandling.

Sjukdomen förekommer i alla åldersgrupper, men många får inte diagnos förrän i mogen ålder. Hos barn kan sjukdomen förväxlas med växtvärk, initiativlöshet och svårigheter att komma till ro. Hos äldre kan den vara en orsak till nattlig oro. Fler kvinnor än män är drabbade. Många får aldrig rätt diagnos och lider i onödan.