Lovande fransk studie om stimulering av vagusnerven

Den franska patientföreningen för RLS har finansierat en studie där man försökt använda stimulering av vagusnerven. Hypotesen var att vissa patienter som inte får tillräcklig effekt av annan behandling kan bli hjälpta av sådan yttre stimulans. Resultaten är lovande, men inte slutgiltiga. En utförlig rapport på engelska kan laddas ner här.