Möt styrelsen

Sören Berg, ordförande

BOR: Stockholm.
FAMILJ: Hustru, 3 barn och 4 barnbarn.
YRKESBAKGRUND: Arbetat med sjukvårdsorganisation i många sammanhang. Nu pensionär med en del fortsatta uppdrag.

RLS har präglat mitt liv. När jag var liten kallades det växtvärk. När jag blev äldre kallades det ingenting alls. Ungefär vid 35 års ålder började jag få behandling. Det blev ordning på sömnen och livet blev mycket bättre.

Vi behöver nå ut till dem som ännu inte fått rätt diagnos och hjälp, hjälpa vården att bli bättre, vidareutveckla formerna för att lära oss av varandra och vi behöver trycka på för mer forskning.

soren.berg@rlsforbundet.se

 

Sören Hallberg, vice ordförande

BOR: Ludvika.
FAMILJ: 2 vuxna barn i Stockholm och Tokyo. Särbo i London.
YRKESBAKGRUND: Varit chef inom internationella elektronikföretag. Nu pensionär med flera ideella engagemang.

Först som vuxen har jag insett att jag haft RLS ända från barndomen. När jag var 60 år ledde mina RLS-symtom till sådana sömnbesvär att jag inte längre kunde sköta ett arbete. Jag tog ut min pensionsförsäkring och flyttade från Stockholm tillbaka till Dalarna, där jag är född och uppväxt. Något år efter det fick jag min diagnos.

Det har alltid känts mycket angeläget att sprida kunskapen om RLS, och det gör det fortfarande!

soren.hallberg@wedforbundet.se

 

Emma Jakobsson, sekreterare

BOR: Ellös på Orust.
FAMILJ: Två söner med familjer i Stockholm. Tre barnbarn.
ARBETE: Före detta sjuksköterska som numera driver ett litet bed and breakfast.

2002 blev jag ordinerad Sifrol (pramipexol) för första gången av en läkare på Vårdcentralen men först 2015 fick jag rätt dosering av en specialistläkare. Tyvärr är det svårt att hitta läkare med kunskap och intresse för behandling av RLS, och det gör att den sjuke själv får ta stort ansvar för sin behandling och leta rätt på en intresserad doktor.

Förbundet har viktiga uppgifter när det gäller att sprida kunskap och vara påtryckarorganisation för forskning och utveckling.

emma.am.jakobsson@gmail.com

Gunnel Färm, kassör

BOR: Stockholm.
FAMILJ: Två barn och fem barnbarn.
YRKESBAKGRUND: Utbildad till lärare och sedan arbetat politiskt och även varit generaldirektör. Nu pensionär och aktiv i flera föreningar.

Jag vet inte hur länge jag haft RLS men lever nu i fredlig samexistens med min RLS tack vare Sifrol (pramipexol) depåtabletter.

RLS-Förbundet har en viktig uppgift att sprida kunskap om vår sjukdom både bland allmänheten och i sjukvården. Att få vara med och diskutera strategierna för de målen är oerhört stimulerande, och jag hoppas fler upptäcker det och blir medlemmar!

gunnel.farm@gmail.com

Olle Jonsson, ledamot

BOR: Umeå.
FAMILJ: Hustru, två barn, 1 barnbarn
YRKESBAKGRUND: Civilekonom och förvaltningssocionom som arbetat med IT-frågor och rehabilitering. Nu pensionär, men läser kurser på universitetet för att hålla hjärnan i trim.

1992 kände jag av mina rastlösa ben för första gången. Jag har hela tiden mött förståelse från sjukvården, men tack vare RLS-förbundets personliga rådgivning kunde den onda spiralen av överdosering brytas.

Genom arbetet i RLS-Förbundet vill jag bidra till kunskapsspridning om vår sjukdom och hugga i där förbundet behöver min hjälp.

wedholm601@gmail.com

Tore Andersson, nyvald ledamot

BOR: Stockholm
FAMILJ: Hustru och 2 vuxna barn.
YRKESBAKGRUND: Fackligt arbete på flera nivåer i många sammanhang. Chefsuppdrag i försäkringsbranschen, med bland annat engagemang i forskningsfinansiering. Nu pensionär.

Har haft besvär av RLS sedan 20-årsåldern, ett arv från min far som hade stora problem. Möttes först av total okunskap och ointresse från vården, men har nu med hjälp av engagerad läkare hittat en behandling som fungerar.

Vill bidra till att höja kunskaperna om RLS. Hoppas bland annat kunna använda mina kunskaper till att främja forskning om sjukdomen.

smdzb@ownit.nu

Susanne Lekvall, suppleant

BOR: Växjö.
FAMILJ: Tonårsbarn och särbo. Åldrig mamma.
YRKESBAKGRUND: Sjuksköterska som även arbetar med media och läromedel.

Jag hade mina första tydliga symptom i 20-årsåldern, men så länge jag kan minnas har jag haft svårt att sova. I 25-årsåldern nämnde jag mina besvär för en läkarbekant som misstänkte RLS. Men då, 1989, fanns ingen behandling tillgänglig. I dag är jag nog så optimalt medicinerad som det går. Jag anser att förbundets viktigaste uppgifter just nu är att stötta och informera drabbade och att sprida kunskap till sjukvården.

Personligen vill jag särskilt uppmärksamma hur även yngre människor drabbas. Att inte få den medicinska hjälp som faktiskt finns medför mycket onödigt lidande. Dessutom kostar det samhället stora summor i form av sämre hälsa och sjukskrivningar.

susannelekvall@gmail.com

Kjell Klasson, nyvald suppleant

BOR: Hästveda, nära Hässleholm
FAMILJ: En son som bor i Stockholmstrakten
YRKESBAKGRUND: Ingenjör som arbetat mycket med mobiltelefoni, både i Sverige och internationellt. Även arbetat som lärare. Utövar Karate. Numera aktiv i solcellsbranschen och deltidspensionär.

Har haft RLS-besvär sedan 20-årsåldern. Började medicinera med pramipexol för cirka 25 år sedan men behövde ganska snart öka dosen för att få tillräcklig effekt. Har prövat olika kombinationer av läkemedel men ännu inte hittat någon optimal behandling.

Vill bidra där det behövs. Talar gärna inför folk när jag kan ämnet och är engagerad i frågan.

kjell_klasson@hotmail.com

Torgny Nyholm, nyvald suppleant

BOR: Vaxholm, nära Stockholm
FAMILJ: Tre döttrar och sju barnbarn
YRKESBAKGRUND: Arbetat med logistik, på många sätt, allt mellan chaufför och chef. Bred projekterfarenhet, särskilt med inriktning på livsmedel och transportsäkerhet. Nu pensionär.

Har ärvt RLS från min mor och fick själv påtagliga problem i 30-årsåldern. Fick min diagnos för cirka 15 år sedan. Började med pramipexol och fick steg för steg höja dosen. Med hjälp av en kunnig läkare har jag nu kunnat trappa ner till mer lämplig dos och gå över till depåplåster.

Är beredd att bidra på alla sätt som kan vara lämpliga: Information, projekt, arbetsgrupper eller liknande.

torgny.nyholm@telia.com

*************************************************************************************************************

Sten Sevborn som haft en nyckelroll ända sedan förbundet bildades har nu lämnat styrelsen, men fortsätter som rådgivare.