Möt styrelsen

Styrelsen för RLS-Förbundet 2023 – 24

Sören Berg, ordförande

BOR: Stockholm.
FAMILJ: Hustru, 3 barn och 4 barnbarn.
YRKESBAKGRUND: Arbetat med sjukvårdsorganisation i många sammanhang. Nu pensionär med en del fortsatta uppdrag.

RLS har präglat mitt liv. När jag var liten kallades det växtvärk. När jag blev äldre kallades det ingenting alls. Ungefär vid 35 års ålder började jag få behandling. Det blev ordning på sömnen och livet blev mycket bättre.

Vi behöver nå ut till dem som ännu inte fått rätt diagnos och hjälp, hjälpa vården att bli bättre, vidareutveckla formerna för att lära oss av varandra och vi behöver trycka på för mer forskning.

soren.berg@rlsforbundet.se

 

Gunnel Färm, vice ordförande

BOR: Stockholm.
FAMILJ: Två barn och fem barnbarn.
YRKESBAKGRUND: Utbildad till lärare och sedan arbetat politiskt och även varit generaldirektör. Nu pensionär och aktiv i flera föreningar.

Jag vet inte hur länge jag haft RLS men lever nu i fredlig samexistens med min RLS tack vare Sifrol (pramipexol) depåtabletter.

RLS-Förbundet har en viktig uppgift att sprida kunskap om vår sjukdom både bland allmänheten och i sjukvården. Att få vara med och diskutera strategierna för de målen är oerhört stimulerande, och jag hoppas fler upptäcker det och blir medlemmar!

gunnel.farm@gmail.com

 

Emma Jakobsson, ledamot

BOR: Ellös på Orust.
FAMILJ: Två söner med familjer i Stockholm. Tre barnbarn.
ARBETE: Före detta sjuksköterska som numera driver ett litet bed and breakfast.

2002 blev jag ordinerad Sifrol (pramipexol) för första gången av en läkare på Vårdcentralen men först 2015 fick jag rätt dosering av en specialistläkare. Tyvärr är det svårt att hitta läkare med kunskap och intresse för behandling av RLS, och det gör att den sjuke själv får ta stort ansvar för sin behandling och leta rätt på en intresserad doktor.

Förbundet har viktiga uppgifter när det gäller att sprida kunskap och vara påtryckarorganisation för forskning och utveckling.

emma.am.jakobsson@gmail.com

 

Tore Andersson, kassör

smdzb@ownit.nu

 

Olle Jonsson, ledamot

BOR: Umeå.
FAMILJ: Hustru, två barn, 1 barnbarn
YRKESBAKGRUND: Civilekonom och förvaltningssocionom som arbetat med IT-frågor och rehabilitering. Nu pensionär, men läser kurser på universitetet för att hålla hjärnan i trim.

1992 kände jag av mina rastlösa ben för första gången. Jag har hela tiden mött förståelse från sjukvården, men tack vare RLS-förbundets personliga rådgivning kunde den onda spiralen av överdosering brytas.

Genom arbetet i RLS-Förbundet vill jag bidra till kunskapsspridning om vår sjukdom och hugga i där förbundet behöver min hjälp.

wedholm601@gmail.com

 

Torgny Nyholm, sekreterare

BOR: Gotland
FAMILJ: Tre döttrar och sju barnbarn
YRKESBAKGRUND: Arbetat med logistik, på många sätt, allt mellan chaufför och chef. Bred projekterfarenhet, särskilt med inriktning på livsmedel och transportsäkerhet. Nu pensionär.

Har ärvt RLS från min mor och fick själv påtagliga problem i 30-årsåldern. Fick min diagnos för cirka 15 år sedan. Började med pramipexol och fick steg för steg höja dosen. Med hjälp av en kunnig läkare har jag nu kunnat trappa ner till mer lämplig dos och gå över till depåplåster.

Är beredd att bidra på alla sätt som kan vara lämpliga: Information, projekt, arbetsgrupper eller liknande.

torgny.nyholm@telia.se

 

Gunilla Salo, ledamot

BOR: Rönninge i Salems kommun.
FAMILJ: Make, en son, två bonusbarn fem bonusbarnbarn.
ARBETE: Specialpedagogisk rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Min RLS-historia är lång, jag fick min första medicin 2008 och det var Madopark (Levodopa och Benserazid), vilket jag föreslog själv. Därefter har jag mötte ganska många läkare och prövat mig fram med olika preparat och olika resultat. Det har tagit tid att få det att fungera.

RLS-förbundet har en stor uppgift i att ge stöd till medlemmar som har svårt att få rätt hjälp inom vården.

gunillasalo52@gmail.com

 

Marie Kullvén, nyvald suppleant

Mer info kommer

***********************************************************************************************************

Susanne Lekvall som bidragit under flera år har nu lämnat styrelsearbetet. Vi tackar för insatserna!

Sten Sevborn som haft en nyckelroll ända sedan förbundet bildades har lämnat styrelsen, men fortsätter som rådgivare.